Bezig...

Dagboekonderzoek

Welkom op de overzichtspagina van het NEMESIS dagboekonderzoek. Hier kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt, wat u kunt verwachten en wat u ervoor terugkrijgt. (Als u deze informatie al heeft gelezen, en direct wilt beginnen met het dagboekonderzoek, klik dan hier.)

Doel

Met een eenmalige meting kan niet vastgesteld worden hoe gevoelens, gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden. Met dit dagboekonderzoek kunt u uzelf herhaaldelijk meten in uw dagelijkse leefomgeving. Daarmee kunnen we nagaan of er patronen te vinden zijn in uw voelen, denken en doen. Bent u bijvoorbeeld vrolijker als u het druk heeft? Of somberder als u weinig beweegt? Dit soort verbanden zijn soms met het blote oog niet te zien maar wel op te sporen met behulp van statistiek. Uw resultaten kunnen u een uniek inzicht geven in uw eigen gevoelsleven.

Persoonlijk verslag

Als u het dagboekje voldoende vaak invult (75% van de metingen), krijgt u een persoonlijk verslag op uw resultatenpagina van het NEMESIS dagboekonderzoek. Dit kan u zicht geven op bepaalde patronen in uw gevoelsleven en uw doen en laten. Enkele voorbeeldplaatjes staan hieronder.

Positieve gevoelens


Wat deed ik?

Als u 85% van de metingen invult, kunnen wij ook nagaan hoe uw krachten en klachten met elkaar samenhangen. De uitkomst van deze analyse krijgt u te zien in de vorm van een persoonlijk netwerk. Het plaatje hieronder geeft een indruk van hoe zo'n netwerk eruit kan zien.

Netwerk van dynamische verbanden
(trek met de muis aan één van de bolletjes om het netwerk te bewegen)

Wie kan meedoen en hoe werkt het?

U kunt meedoen aan het dagboekonderzoek als u deelneemt aan de vierde ronde van het NEMESIS onderzoek en beschikking heeft over mobiel internet. De bedoeling is dat u 30 dagen lang driemaal per dag het dagboekje invult op uw mobiele telefoon. U krijgt op vaste tijdstippen een sms met een link naar een online vragenlijst. Het invullen daarvan kost steeds ongeveer drie minuten.

Procedure

Als u binnen vijf dagen wilt beginnen met het dagboekonderzoek kunt u zich direct aanmelden. Mocht u op een later tijdstip willen beginnen, bijvoorbeeld omdat u komende maand op vakantie gaat, dan kunt u zich later aanmelden. Via de knop "Doe mee!" hieronder komt u op een pagina waar we de voorwaarden voor deelname doornemen. Daarna krijgt u een korte vragenlijst over uw gevoelens van de afgelopen tijd. Daarna vragen we u wanneer u wilt beginnen met het dagboekonderzoek en wat voor u de beste invultijden zijn. Na uw aanmelding kunt u de gemaakte keuzes en uw voortgang terugzien op uw persoonlijke resultatenpagina. Het aanmelden kost u in totaal ongeveer vijftien minuten. Op een later moment kunt u de precieze instructies voor het invullen van het dagboekje doornemen, op papier of met een video.

Tijdschema dagboekonderzoek

Wat? Waar? Hoe lang? Wanneer?
1. Voorwaarden doornemen Deze website 2 min. U bepaalt wanneer
2. Aanvangsvragenlijst Deze website 5-10 min. Bij het aanmelden
3. Voorkeurstijden instellen Deze website 3 min. Bij het aanmelden
4. Instructie invullen dagboek Video op website en/of folder 10-30 min. Vóór de start van het onderzoek
5. Start dagboekonderzoek Thuis/elders (mobiele telefoon) 3x per dag, 30 dagen Binnen 5 dagen na aanmelding
6. Persoonlijke resultaten Deze website Blijvend zichtbaar 1 dag na laatste meting

Doe mee!